Nyt bæredygtigt glashus på DTU

Glas giver bedre indeklima og maksimal udnyttelse af daglyset langt ind i bygningerne.

Glasfacader er populære i nye prestigebyggerier, og nogle steder er glas også det bærende element, når det kommer til de indvendige vægge. Det gælder for eksempel den nye Bygning 324, der er under opførelse på Danmarks Tekniske Universitet. Bygningen, der er på knap 4.500 m² og skal rumme undervisning og institutfunktioner, ligger centralt placeret for enden af Matematiktorvet. Arkitektfirmaet Christensen & Co står bag udformningen, som bryder med den traditionelle gulstensarkitektur i DTU Lyngby Campus. Arkitekterne Eva og Nils Koppel tegnede i 60’erne en modulplan, så man kunne udvide med flere enkeltstående bygninger indplaceret i Nørgaards fantastiske landskabsplan. Nu viser den nye bygning Koppel-visionen forenet med nyere tids arkitektur.

Krav om energibesparelser

Arkitekt Thomas Nørgaard fra Arkitektfirmaet Christensen & Co fortæller, at der er to overvejende årsager til, at glas kom til at spille hovedrollen i Bygning 324. – For det første er tiden til en høj grad af transparens. Vi vil kunne se, hvad der foregår i vores bygninger. Hele internetkulturen med vidensdeling og arbejde på tværs afspejler sig nu i vores bygninger. Tiden, hvor man kunne sidde og gemme sig i hvert sit lille cellekontor, er forbi. Vi ønsker en høj grad af aflæselighed og fællesskab. For det andet er kravene til energibesparelser i byggeriet større end nogensinde. Derfor er det attraktivt at bruge dagslyset mest muligt og undgå at tænde for belysningen. Med glasvægge kan man låne lyset fra hinanden og lade lyset komme langt ind i bygningen via vinduer og atriumgårde. Bygningens bærende idé består i otte 3-etagers glastårne, som er samlet i et ydre glashus. I atriumgårdene medvirker 22 store subtropiske træer til et godt indeklima.

Transparent organisation

Glasvægge er dyrere end gipsvægge, men de har andre fordele, fx skal de ikke males. – Når Bygning 324 har næsten 100 % glasvægge bunder det i en bevidst organisationsstrategi om at underbygge en større synlighed. Hvis vi har et rammebeløb for byggeriet, er det op til os at tegne en løsning, hvor merprisen på glasvægge kompenseres andre steder. Vi er særligt glade for, at det nu er muligt at få brandsikre partier i samme slanke profiler, som almindeligt glas, da det giver maksimalt lysindfald. Systemet fra Skandi-Bo er gennemtænkt i alle detaljer og har også en flot integration af døre. Det betyder, at vi kan holde et ensartet udseende hele vejen igennem, selv om der er forskellige krav til brandsikkerhed og lydisolering fra område til område, fortæller arkitekt Thomas Nørgaard.

Præfabrikerede glaspartier sparer tid

Til byggeriet på DTU har Skandi-Bo leveret ca. 1.400 m² glasfacader med forskellige lyd- og brandhæmmende klassifikationer. De er anvendt til facader på de indvendige tårne, og sammen med 36 dørpartier, til indvendig opdeling af mødelokaler mv. i kontorområdet. Montagen tog otte uger og forløb helt efter planen. Pihl A/S har været hovedentreprenør, og projektchef John Bech Hansen fortæller, at Skandi-Bo systemer, ud over at leve op til arkitektens krav til æstetik, også lever op til entreprenørens krav om hurtighed. – Når det hele kommer i præfabrikerede rammer går det gnidningsfrit med montagen. Det er ude på pladsen, at tiden altid løber, så jo flere grænseflader og ubekendte faktorer, man kan eliminere, des bedre for budget og tidsplan.

Billeder og billedtekst:

Fotos i høj opløsning kan hentes på

www.dropbox.com/sh/51zictrsrl12w67/slBlGJ9X7d

(klik på foto og vælg download nederst til højre)

Bygningens bærende idé er at der er tale om otte høje glashuse, som er samlet i et ydre glashus, så der er et stort indendørs ”uderum”. Her skal 22 store træer medvirke til et godt indeklima.

Glas er det gennemgående materiale både inde og ude i DTU’s nye Bygning 324, hvor større synlighed er en del af organisationsstrategien.

SKANDI-BO A/S 2018 - All rights reserved