PERSONOPLYSNINGER

PERSONOPLYSNINGER

 

Som led i indgåelsen af en aftale om køb af glasvægge og døre behandler Skandi-Bo A/S en række almin-delige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databe-skyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Skandi-Bo A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • Skandi-Bo A/S, CVR. nr.: 27390420, Industrivej 1, 4490 Jerslev Sj.
  • Tlf. nr.: 5959 5054 – E-mail: info@skandi-bo.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne afgive tilbud, ordrebekræftelser og fakturere jer som kunde ifbm. entrepriser.
Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entreprise-opgaven for dig.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, som er relevante for en given entreprise/aftale, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Skandi-Bo A/S almindelige personoplysninger om dig hos Tryg Garanti A/S.

Skandi-Bo A/S kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relevans og forældelse, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Skandi-Bo A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne be-handling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Skandi-Bo A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

Dato: 23. maj 2018
___________________________
Skandi-Bo A/S

SKANDI-BO A/S 2018 - All rights reserved