Certificates

CERTIFICATES

DNV logo DNV Som leverandør til skibe og off-shore projekter skal vores produkter og produktion certificeres. Vi samarbejder med Det Norske Veritas- Germanske Lloyd (DNV/GL), der udsteder de relevante MED-certifikater og årligt gennemfører DNV/GL, ligeledes en audit af vores produktion.
SOLAS logo Wheelmark Alle produkter der anvendes til skibe og offshore projekter skal være certificeret og mærket med ”Wheelmark”, der er det internationale logo for produkter, der er testet og certificeret iht. den Internationale Maritime Organisation (IMO) prøvnings- og teststandard, FTP code.
DBI logo DBI Vi samarbejder og tester mange gange årligt vores produkter hos Dansk Brandteknisk Institut, DBI.

SKANDI-BO A/S 2018 - All rights reserved